Hướng dẫn bảo quản yến sàoHướng dẫn bảo quản yến sào
02/11/2016
Tránh cất giữ ở nơi có độ ẩm cao hoặc nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vì sẽ làm giảm thời gian lưu giữ cũng như chất lượng tổ yến