Sứ mệnh công tySứ mệnh công ty
03/11/2016
“Tinh hoa thiên nhiên cho sức khỏe gia đình” chính là thông điệp Yến Sào Thiên Việt cam kết đến cộng đồng sản phẩm giàu dinh dưỡng từ thiên nhiên và chất lượng bằng sự trân trọng và trách nhiệm của Thiên Việt với cuộc sống và sức khỏe cho mọi gia đình.